Aksla IL er en stor klubb og valgkomiteen har på langt nær oversikt over alle flinke folk i klubben. Kanskje finnes det også personer som brenner for klubben men akkurat nå ikke har noe direkte tilknytning gjennom egen eller egne barns aktiviteter?

Valgkomiteen har som oppgave til årsmøtet å innstille på styremedlemmer som er på valg. Vi ønsker forslag på personer som kan være aktuelle som styremedlemmer eller andre verv i klubben.  Kontaktinfo på medlemmene i komiteen finner du her:

 

John Inge Flem

Leder

91380415

John.inge.flem@gmail.com

Karl Otto Hessen

Medlem

40200954

kotthess@online.no

Kathrin Enebakk

Medlem

98677397

Kathrin.enebakk@helse-mr.no

Vibeke Hessen

Medlem

95141878

Vibeke.hessen@intersport.no