I Aksla er det godt mulig å kombinere håndball og fotball langt opp i årsklassene

Aksla sine verdier er inkludering, profesjonell og allsidighet. Verdier som hele klubben prøver å leve opp til hver dag. Aksla inviterer til allsidighet ved å  tilby håndball og fotballaktivitet, og prøver å legge til rette så godt som mulig for at en kan drive med begge idrettene så lenge som mulig.

Et av mange eksempel så vi i helga da 5 jenter spilte kamp både for damelaget i fotball og J16 i håndball. Jentene på bildet er Mathea Nordstrand (2005), Julia Hessen (2006), Solveig Erstad (2005), Solveig Helland (2005) og Mathilde Rovde (2005). Ane Haugen (2005) spiller også både håndball og fotball men var bortreist denne helgen.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig 😊 #idrettsgledeforalle

1håndball.jpg