Revisors beretning inkl revidert årsregnskap 2022 ble klart like før det ordinære årsmøtet, og det var liten tid til å sette seg inn i dette før det ordinære årsmøtet. Budsjettet for 2023 måtte også justeres ifht revisors reviderte årsregnskap.

Det må derfor gjennomføres et fortsettende årsmøte hvor det blir to saker;
"Sak 9 Behandle årsregnskap 2022"
"Sak 12 Budsjett 2023"

Det fortsettende årsmøte avholdes på Teams mandag 15. mai kl 21.00.  


Dokumentene blir offentliggjort en uke før det fortsettende årsmøte, på www.akslail.no.  

Dokumentene:

Årsregnskap 2022

Budsjett 2023

Med sportslig hilsen Styret i Aksla IL