Revisors berretning var ikke klar på tidspunktet det ordinære årsmøtet ble gjennomført. Det må derfor gjennomføres et fortsettende årsmøte hvor dette blir eneste sak; "Sak 9.4: Behandle revisors beretning". 

Det fortsettende årsmøte avholdes på Teams mandag 30. mai kl 21.00.  

Påmelding her: https://forms.gle/BJhs1BHM9w38e3mu7  Link til møte vil bli sendt ut til registrerte e-postadresser ca en time før møtestart.  

Revisors berretning tilgjengliggjøres så fort den er klar og senest en uke før det fortsettende årsmøte, på www.akslail.no.  


Med sportslig hilsen Styret i Aksla IL