Aller først… TAKK TIL DERE ALLE! Det er blitt lagt ned en formidabel dugnadsinnsats i prosjektet, meget imponerende! Spillflaten på Ratvika Stadion har vært ferdig i en stund nå og tribune/boder begynner å nærme seg ferdig, men noe gjenstår.

I forbindelse med vedtak/godkjenning av baneutvidelse på ekstra ordinært årsmøte i 2019 fikk styret i Aksla IL i oppdrag å utarbeide en finansieringsmodell. 

Styret i Aksla IL har her utarbeidet et utkast til en finansieringsmodell, men vi ønsker innspill fra medlemmene. Innspill/forslag til finansieringsmodell sendes til styreleder Joachim Flataker (joachim@akslail.no) innen 31.12.21.
Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for lagledere på Akslahuset onsdag 12. januar 2022 kl. 18.00 hvor innspill/forslag diskuteres. Til slutt skal styret i Aksla IL ta stilling til hvilken finansieringsmodell som blir brukt og som vedtas på styremøte senere i januar med virkning fra og med januar 2022.

Forslaget fra styret:

Behovet for finansiering er ca kr 2.000 per spiller og dette har vi tenkt å løse med en modell basert på egenbetaling/baneavgift (40 %) og dugnad (60 %).

Baneavgift: Totalt kr 800 per spiller. Denne faktureres gjennom Spond a kr 200 i februar, mai, august og oktober. 

Dugnader: Vi hadde stor suksess med kortsalg våren 2021 som ga et veldig fint overskudd. Fremtidige dugnader vil være basert på samme prinsipp. Vi oppretter en overordnet gruppe (styret nå i første omgang) som har overordnet ansvar for å organisere klubbdugnader, vår og høst. Lagledere vil ha en aktiv rolle i dette slik som tidligere dugnader (eksempelvis slik som julelotteri, kortsalg osv). Netto overskuddsbeløpene i oppsettet under er veiledende og kan variere noe fra dugnad til dugnad.
Vi oppfordrer alle til å bidra på dugnader, men det vil være mulighet til «å kjøpe seg fri». Mer informasjon om dugnader nederst i saken. 

Akslas Julelotteri: I år (2021) økte vi loddsalget for fotballen med 10 stk lodd per spiller. Dette har stort sett gått bra, men vi ser at 40 lodd per familie kan være noe i overkant. Ved å øke med 5 for fotballen vil det da bli maks 30 lodd per familie.

Dugnad i 2022 (behov kr. 2000,- pr. spiller)

- Baneavgift kr 800,-
- Dugnad vår kr 500,-
- Dugnad høst kr 450,-
- Akslas Julelotteri kr 250,-

TOTALT kr 2.000,-

Generell informasjon om dugnader

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for Aksla IL og helt nødvendig for at vi skal opprettholde et godt aktivitetstilbud. Vi kan ikke pålegge noen å delta på dugnader, ei heller gi bøter ved ikke deltakelse. Men banekostnadene må dekkes inn, primært av medlemmene, og vi mener at noe dugnadsarbeid er bedre enn å øke medlemskontingent og/eller treningsavgift med fullt beløp (kr 2.000 per spiller/år), som er det reelle alternativet.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en veileder vedrørende dugnad, denne kan leses her.

Vi er alltid åpne og tydelige på at alle skal få være med, uavhengig av økonomi. Dette gjelder både i forbindelse med dugnader/loddsalg og medlemskontingenter/treningsavgifter. Har en utfordring med å få solgt alle lodd/produkter og ikke har mulighet til å kjøpe selv, eller «kjøpe seg ut», så må en ta kontakt med daglig leder, så finner vi en løsning. Dette blir også kommunisert ut ved alle dugnader og ifbm utsending av medlemskontingenter/treningsavgifter. 

Med sportslig hilsen
Styret i Aksla IL


image3.jpeg

Bilde av anleggssjefene Raymond Øren og John Inge Flem.