Aksla IL er med på NFFs satsning; «Sammen redder vi liv i idretten». Prosjektet er en dugnadsbasert opplæring i hjertelungeredning for spillere over 12 år, deres trenere/lagledere, samt opplæring – og utplassering av hjertestartere. Det er viktig at alle får muligheten til å lære seg bruk av hjertestarter, og ikke minst hjerte- og lungeredning. Klubben har fått nødvendig øvingsutstyr fra NFF slik at vi kan gjennomføre opplæringen på egenhånd, samt en hjertestarter som henger inne i klubbhuset. Det skal også plasseres en hjertestarter på den nye tribunen vår.

Målgruppe:

Alle fotballspillere fra 12 år og oppover. Alle trenere/støttepersonell. Vi ønsker at alle spillere som evt er ute med skade også møter opp. I uke 22 starter vi med FG16, FJ12, FG12, FG19, FJ15, FJ17 og damelaget.

Hvem utfører opplæringen?

Line Volstad Melbye, helsesykepleier og lagleder i klubben Kathrin Enebakk, sykepleier og lagleder + trivselsagent i klubben (bildet)

Hvordan fungerer opplæringen?

Opplæringen skal foregå på treningsfeltet under en ordinær trening. 4 og 4 spillere blir tatt ut av treningen for å se 2 korte instruksjonsfilmer, øve på hjertelungeredning, samt bruke hjertestarter. Det er beregnet en tidsbruk på 15 minutter per gruppe på 4 spillere. Kontaktperson for lagene blir kontaktet i forkant av opplæring for å avtale tidspunkt.