11-er banen skal snues i forhold til slik den ligger i dag og da må det sprenges opp mot Hufa og veien, graves og flytte masser samt støype og fylle masse mot nord.

I dag startet arbeidet mot sørvest.


20210209_095655.jpg

20210209_095626.jpg

20210209_095615.jpg