- Alle skal ha en følelse av å høre til. Aksla IL bidrar til det, og vi er stolte over å være deres støttespiller. BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap som er tett på samfunn og næringsliv, sier regionsjef Erik Langlo-Johansen.

BDO har tegnet en treårs-avtale med klubben.

- Det at nye partnere kommer til klubben viser at vi jobber godt i hele organisasjonen. At BDO nå blir med på laget gjør at vi kan gjøre en enda bedre jobb for alle aktive og medlemmer, sier markedsansvarlig i klubben Johnny Vattøy.


Se deres hjemmeside


Dette er BDO:

Vi er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap
med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv.
Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og hjelper
kundene våre med å nå små og store mål.

Les mer