33 personer var påmeldt og ved opptelling så var det 17 stemmeberettigede av disse. Dette er like mange og kanskje noen flere enn det har vært de siste årene. Årsmøtedokumenter var lagt ut på akslail.no i forkant av årsmøtet.

Se sak under bildene.

164696109_1459789997686145_2226192346310085348_n.jpg
Karl Otto Hessen ble takket av som leder etter lang og tro tjeneste. Han har vært styreleder i de siste 6 årene og i tillegg vært medlem i sportslig utvalg håndball (nå håndball utvalget) siden 2010, og leder der siden 2014. Han har også vært hjelpetrener håndball J2008 siden 2018


164847127_480858706657973_6081231343575178003_n.jpg
Ole Kristian Arntsen takket av og fikk blomster for lang og tro tjeneste i styret som kasserer. Ole Kristian kom inn i 2013 og har hatt stålkontroll på økonomien. Han har i tillegg fra 2001-2016 (!) vært trener og lagleder i fotball, både for jenter og gutter!


164487215_142004021083956_1525953503341801577_n.jpg
Kathrin Enebakk takket av og fikk blomster for god innsats som sekretær


165101999_474215293703474_816172042926468277_n.jpg
Vibeke Hessen takket av etter god innsats som styremedlem


164958537_949116492584858_5514190236003163569_n.jpg
Roger Pausen er en av de nye i styret


164740696_208265157759812_5931671287537891933_n.jpg
Årsmøtet ble avholdt på Teams og gikk knirkefritt

 

Ordinære saker og regnskap

I tur og orden ble dirigent, protokollfører, medlemmer til signering av protokoll, innkalling, saksliste, forretningsorden og årsberetninger fra styret, fotballen og håndballen godkjent av årsmøtet. Under behandling av regnskapet førte styremedlem Ole Kristian Arntsen ordet. Aksla IL hadde i 2020 sum inntekter på ca 7 mill kr og et overskudd på kr 439.456,-. Det er noe blandede årsaker til det gode resultatet. Overordnet har redusert idrettsaktivitet gitt både lavere inntekter og lavere kostnader, men kostnadene har hatt en større reduksjon enn inntektene. I forbindelse med regnskapet ble også revisors beretning og kontrollutvalgets beretning godkjent. Kontrollutvalgets beretning ble spesielt gjennomgått siden denne ikke var lagt ut på forhånd.

Shortsfarge

Den innmeldte saken om shortsfarge skapte mest diskusjon på årsmøtet. Bakgrunnen for saken er at de hvite draktshortsene er svært tynne og til dels gjennomsiktige. Dette kan være til sjenanse for jentespillerne i klubben. Årsmøtet gjorde vedtak om at for kommende fotball og håndballsesong kan jentelag over 12 år spille i røde shortser i stedet for hvite. Styret vil fram til neste årsmøte jobbe videre med denne saken mot utstyrsleverandør og vurdere endring av farge på shorts. Ny sak legges fram for årsmøtet neste år.

Vedtektsendringer

Det var også meldt inn to vedtektsendringer. Den ene var et forslag om en ny paragraf i lov for Aksla IL med bestemmelse om draktfarge. Den andre var en endring i antall styremedlemmer slik at styret nå kan bestå av enten 7 eller 8 personer inklusiv leder, nestleder og vara. Begge vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

Budsjett

I 2021 budsjetterer Aksla IL med en omsetning på 7,7 mill. kr og et resultat i balanse. På inntektssiden er det tatt inn en ny inntektspost på 800.000 kr. Dette beløpet skal dekke kostnad for ny bane i 2021. Medlemmer i fotballen må jobbe inn dette på dugnad og/eller egenbetaling. Vi er godt i gang med første dugnad i år som er salg av gratulasjonskort. I tillegg planlegges en økning av det årlige julekalendersalget, samt en tredje dugnad som skal gjennomføres i løpet av høsten.

Valg

En sentral del av årsmøtets oppgaver er valg av styre, kontrollutvalg, valgkomite og å engasjere revisor. Fra årets styre valgte Karl Otto Hessen, Kathrin Enebakk, Ole Kristian Arntsen og Vibeke Hessen å ikke ta gjenvalg.

Det nye styret i Aksla består av Joachim Flataker (leder), Toril Sjåstad (nestleder), Roger Paulsen, Ann Kristin W. Årdal, Christian Utvik, Johan Frisvold, Monica Skåravik og Marius Høyen Gjerde (vara).

Kontrollutvalg: Espen Erstad og Sverre Hovelsrud, Ole Kristian Arntsen (vara)

Valgkomite: John Inge Flem, Karl Otto Hessen, Vibeke Hessen, Kathrin Enebakk (vara)

Protokoll

Protokoll kan lastes ned 

Engasjert revisor: Team Revisjon AS

styret 2021.png