1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Evt. innkomne saker til behandling.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10.03.2021.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på akslail.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aksla IL i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.


Styreleder: Karl Otto Hessen - kotthess@online.no


Om dere ønsker verv i Aksla IL eller har forslag om kandidater som ønsker bidra i arbeidet vi gjør i klubben, ta kontakt med valgkomiteén:

Jens Hamre Moe: 90766168/ jens.moe@vegvesen.no

John-Inge Flem:   91380415/ john.inge.flem@gmail.com


Vi kommer tilbake med informasjon om hvor årsmøtet avholdes.

 

Styret