I dette prosjektet ønsker vi at alle våre verdier skal være sterkt representert. Akslas verdier er:

  • Inkluderende
  • Allsidige 
  • Profesjonelle

I sum gir dette vår visjon:

  • Idrettsglede for alle

Velkommen!