Vi er en solid fotballgruppe i stor utvikling og med stort engasjement. Klubben søker ressurs med brennende engasjement for videre utvikling.

Om klubben

Aksla IL har ca 1000 aktive medlemmer fordelt på fotball og håndball og er dermed et av de største idrettslagene i Møre og Romsdal. Aksla IL er sertifisert kvalitetsklubb. Det er i dag 3 ansatte: Daglig leder, markedsansvarlig og sportslig leder håndball.

Verdier: Inkluderende – Allsidige – Profesjonelle Visjon: Idrettsglede for alle

 

Generelt om rollen

Organisere, koordinere og lede det sportslige utviklingsarbeidet i klubben i tråd med klubbens til enhver tids gjeldende sportsplan. Sammen med klubbens sportslig ledelse videreutvikle og revidere sportsplan.

Sørge for en rød tråd fra barnefotballen til senior. Jobbe etter klubbens verdier og målsetninger.

Du vil bli en nøkkelperson i fotballen i Aksla som skal jobbe for å skape gode trivsels- og utviklingsmiljø.

 

Hovedoppgaver

Trenerveileder

 • Gjennomføre trenerforum
 • Gjennomføre klubbinterne grasrottrenerkurs
 • Veiledning på felt på ettermiddag/kveld
 • Nær sparringspartner for klubbens trenere
 • Eventuell rekruttering av nye trenere 6-14 år.

Sportslige oppgaver

 • Ansvarlig for sportsplan – utvikling/korrigering/implementering 
 • Ansvarlig for satellittlag 12 år (januar-april – 10 aktiviteter) – første steg i landslagsskolen
 • Landslagsskoleansvarlig i klubb
 • Kontakt inn mot AAFK og AAFK Fortuna når det gjelder spillere på krets- og bylag
 • Oppstart 5-6 åringer – Utdeling infoskriv, informasjonsmøte og oppstartstreninger
 • Hospiteringsordninger
 • Planlegge og gjennomføre Tine Fotballskole (første og siste ferieuke) og Umbro Høst Camp
 • Ansvarlig ekstra tiltak
 • Koordinere/lede Møre Keeperakademi
 • Aksla Xtra Ungdom /ekstratiltak
 • "Løkke-Lørdag"
 • Ansvarlig miniturneringer
 • Sette i gang andre sportslig og innteksbringende tiltak

Administrative oppgaver

 • Påmelding av lag til serie og miniturneringer
 • Ansvarlig banefordeling/banebok
 • Innsending av dommerregninger til fakturasystem (Hentes i FIKS)
 • Sportslig bindeledd mellom krets og toppklubb
 • Ansvarlig sport i kvalitetsklubb
 • Ansvarlig spilleroverganger
 • FIKS ansvarlig
 • Andre forfallende oppgaver og samarbeid med håndball
 • Politiattestansvarlig
 • Oppdatere hjemmeside og SoMe

Sportslig ansvarlig Telenor Xtra FFO

 • Planlegging, rekruttering og gjennomføring av Telenor Xtra FFO
 • Fakturere månedlig gjennom Spond
 • Følge opp budsjett FFO sammen med daglig leder

Ønsket kompetanse

 • UEFA B-Lisens eller minimum fullt grasrottrenerkurs med målsetning om å ta UEFA B-Lisens innen rimelig tid
 • NFF Trenerveileder,  eventuelt mål om å ta kurset NFF Trenerveilederen innen rimelig tid
 • Trenererfaring
 • Kjennskap til klubbdrift
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kommunikasjon på norsk
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Strukturert og ryddig

Hva vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Årsmedlemsskap Family Sports Club
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Godt miljø
 • Muligheter for faglig påfyll gjennom kurs arrangert av krets, toppklubb og diverse

 

Stillingen vil kreve tilstedeværelse på de ulike aktivitetene, kvelds- og noe helgearbeid må påregnes. Oppgaver knyttet til rollen som sportslig utviklingsleder kan diskuteres/tilpasses med den enkelte aktuelle kandidat. Politiattest må fremvises.

Søknadsfrist: 28.juni 24

CV og søknad kan sendes til daglig leder Marius Høyen Gjerde marius@akslail.no. Fortløpende vurdering av kandidater. Har du spørsmål om stillingen ta kontakt