Det ble valgt nytt styre som nå er Toril Sjåstad, Vibeke Hessen, Karl Otto Hessen(leder), Ole Kristian Arntsen, Kathrin Enebakk og Joachim Flataker(nestleder).

aarsmote2.jpg

aarsmote3.jpg

aarsmote4.jpg