Da kretstinget for en del år tilbake la ned ordningen med bot- og belønning for dommere, så ble det i stedet satt av et beløp årlig som skulle gå til klubber som jobbet godt med rekruttering og utvikling av dommere.  Tilskuddet baserer seg på følgende kriterier:

  • Antall dommere med minst 20 oppdrag pr. sesong
  • Antall dommerveiledere med minst fire oppdrag pr. sesong
  • Aktive rekrutteringsdommere med oppdrag registrert i FIKS
  • Registrerte klubbdommere i ungdomsfotballen
  • Antall deltakere på rekrutteringsdommerkurs
  • Antall deltakere på klubbdommerkurs

I år vedtok altså kretsstyret å øke totalsummen til fordeling fra 50.000 til 70.000 kroner. Etter en vekting vedtatt av kretsstyret skal så summen av dette deles på antall lag fra 13 år og oppover som er påmeldt. En klubb må ha minst tre lag fra 13 år og oppover for å være med i grunnlaget. Kvinner skal vektes høyere enn menn. Med bakgrunn i denne vektingen og data registrert i FIKS og på Idrettskurs så fordeles dommertilskuddet for 2022 slik:

1.Skodje ILKr. 25.000,-
2.Mauseidvåg & Solevåg ILKr. 15.000,-
3.Hasundgot ILKr. 12.500,-
4.Brattvåg ILKr. 10.000,-
5.Aksla ILKr. 7.500,-

Artikkel tidligere publisert på Sunnmøre Fotballkrets sine sider