Aksla IL vokser i medlemstall og har i det siste hatt endringer og nyansettelser i administrasjonen. 

Magnus Antonsen overtok for Sindre Johannessen som daglig leder fra 1.9.22. Terje Fleten Løvmo startet 1.9.22 i nyopprettet 100 % stilling som sportslig leder for Akslas håndballgruppe. Han er i tillegg engasjert som trener for klubbens damelag i 4.divisjon. Joakim Wrele startet i jobben januar 2022 mens Johnny Vattøy startet i 2018.

Vi har nå et komplett team som skal kunne serve klubbens medlemmer og aktive på en god måte og vi føler nå å være forberedt på fremtiden.

Kontaktinformasjon
Magnus AntonsenDaglig leder Aksla ILmagnus@akslail.no90627373
Joakim WreleTrenerveileder fotball og leder fotballfritidsordningwrele@akslail.no90291196
Terje Fleten LøvmoSportslig leder håndballterje@akslail.no97572970
Johnny VattøyMarkedssjef Aksla ILjohnny@akslail.no92224164


magnus2.jpg
Magnus Antonsen - daglig leder Aksla IL

joakim2.jpg
Joakim Wrele - Trenerveileder og Telenor Xtra ansvarlig


terje2.jpg
Terje Løvmo - sportslig leder håndball Aksla IL


johnny2.jpg
Johnny Vattøy - Markedssjef Aksla IL