Lagsregnskap

Alle lag skal føre regnskap for inntekter og utgifter i løpet av året (1.1.-31.12.). 

Her finner du Mal for lagsregnskap som alle skal bruke til sine lagsregnskap.

Fra og med regnskapsåret 2021 skal alle lag sende ved bankutskrift for året (enten èn pr mnd. eller hele året under ett - alt ettersom hvor stor aktivitet det er på lagskontoen). Kontoutskriften(e) sendes som vedlegg til lagsregnskapet som leveres innen 15. januar.

Det er viktig at alle underlag (kvitteringer, fakturaer ol.) tas vare på i et system hvor det er lett å finne tilbake til. Dette for å sikre oss at dokumentbevis kan gjennomføres ved evt. kontroll fra revisor.

Lagsregnskapet skal gjøres opp pr. 31.12.xx og sendes inn til okonomi@akslail.no innen 15. januar hvert år.

Lagskonto

Lagskonto opprettes via regnskapsfører/økonomiansvarlig i Aksla IL. Alle lagskontoer skal være registrert i Aksla IL's navn hos Sparebanken Møre.

Lagene velger min. 2 personer som skal være disponenter til disse kontoene (to personer tilknyttet laget). Dette fordi alle betalinger/overførsler skal dobbeltgodkjennes. Husk også å legg inn/endre økonomiansvarlig i Spond.

Skjema for bestilling/endre disponent av lagskonto

Skjemaet fylles ut av hovedlagleder og sendes passordbeskyttet til okonomi@akslail.no

OBS! Alle som skal være disponent på en konto tilhørende Aksla IL må være registrert i Sparebanken Møre. De som ikke er dette fra før kan gjøre dette her; www.sbm.no/blikunde. Man bruker BankID / BankID på mobil for å verifisere seg.

Hvordan passordbeskytte dokumentet:
- Velg Fil
- Lagre som
- Bla gjennom
- Velg skrivebord i menyen til venstre
- Endre filtype til; PDF
- Klikk på "Alternativer.."
- Huk av for "Krypter dokumentet med et passord"
- Skriv inn passordet to ganger: aksla1928
- Trykk ok
- Trykk Lagre
- Send dokumentet som vedlegg til okonomi@akslail.no 

r obs på at det ikke er anledning til å ha egne sponsorer for sine lag - dette skal gå via Markedsansvarlig.