Person:

Født
- 26.08.77

Nåværende arbeidsgiver og stilling:
- Vard Group, Vice President Sales & Marketing

Verv/oppgave i dagens styre:
- Styremedlem (men brenner for kommunikasjon og engasjement)


Styret:

Hvor lenge har du sittet i styret (periode):
- Valgt inn nå


Hva er dine beste personlige egenskaper som du mener blir ditt fremste bidrag i styret:
- Overnevnte


Hvorfor ønsker du å sitte i styret:
- Der er mange foreldre som har sterke meninger om hvordan klubben bør drives og det beste rådet da er å bidra inn i klubben.

Hvordan ser du på det å sitte i styret:
- Utfordrende og spennende


Klubb:

Hvor mange år har du vært i klubben (periode):
- Eldstemann er 2009


Hvilke oppgaver har du ellers hatt i klubben:
- Er kasserer på 6 lag og både jeg og kona er reservetrenere på flere lag.


Hva er Aksla gode på:
- Administrere klubb


Hva bør Aksla jobbe med fremover:
- Kommunisere ut og skape engasjement blant foreldre og støttemedlemmer


Hvordan ser du Aksla om 10 år:
- Hall på plass :)


Privat:

Hvor mange barn har du i klubben – hvilke idrett er de involvert i:
- 3 kids H+F


Har du vært aktiv selv og evt. hvilken klubb:
- Skodje IL Fotball


Om du ikke hadde vært involvert i idretten, hva hadde du gjort på da:
- Turer sommer og vinter


Andre interesser eller hjertesaker du brenner for utenom Aksla:
- Kone og barn :)


Beste Aksla-minne og når var dette:
- Når FG2009 under kamp skjønte verdien av lagspill

Ordet fritt:

- Der er mange foreldre som har sterke meninger om hvordan klubben bør drives og det beste rådet da er å bidra inn i klubben. Vil også nevne at deltakelse i styret er på frivillig basis og de fleste har verv i klubben allerede og en kan ikke forvente at alt skal være 100% til en hver tid. Det legges ned veldig mye arbeid i ledelsen (og styret) som ikke er synlig for alle og enhver men også at vi må bli flinkere på å dele info med medlemmene.