Årgang 3 - Her finner du Akslamagasinet 2012

Opplag 3000 eks - Distribuert til alle husstander i Nørvasund skolekrets og til alle medlemmer av Aksla IL.
Ansvarlig redaktør: Geir Johnsen - Produksjon: Sindre Johannessen