- Vi nærmer oss 30 i tallet. Det er jenter/kvinner i alder 18-45 år som har til felles at vi digger å spille håndball. Pr. i dag har vi ingen fast trener, men det jobbes med saken. Gry Tømmerdal Rennan har sagt seg villig til å lede enkelte treninger samt å bli med på benken der det passer. Flere av spillerne vil nok også bidra sterkt på benken, sier primus motor Cecilie Soma Nordstrand.

Facebookarrangement: De tar i mot Ørsta til seriestart i Hatlanehallen søndag 26.september kl 1900.

 

Vi håper på din støtte!