Vegg mot øst er støpt. 

Det graves fortsatt mot sør mot Hufa (se bilde over) og forskales mot vest og gjøres klar til støp. 


Entreprenører:

  • Svinø Entreprenør - grunnarbeid
  • Møre Entreprenør - forskaling, fundament og betongarbeid