G12 (FG2009) har samlet inn 2949,- til nyebana gjennom pantedugnad.

De oppmoder alle til å gjøre det samme!

Klubben er dypt takknemlige for deres engasjement og innsats!