Årsmøtet vedtok saken enstemmig.

Spesielt for dette årsmøtet var at det ble avholdt på klubbhuset samt digitalt via Teams; en kombinasjon som viste seg å fungere godt. 

Se protokoll her