Da covid-19 stoppet opp hele landet (og hele verden), stoppet også prosjektet vårt. Det var usikkert hva som ville skje med både sponsorer og inntekter fremover dersom aktiviteten ble lagt på is i lang tid.

Styret har nå blitt enige om at prosjektet skal sluttføres og de satser på å kunne følge foreslått fremdriftsplan.

----

Styremøte 24.8.2020:

Sak 36-20:

Styret har gjennomgått innsendt videre prosjektplan og jobber for byggestart 1. november 2020.