Derfor har kunder som har inngått avtale med Tafjord om TV- og internett-pakken Start+ de siste månedene fått tilbud om å øremerke 250 kroner i støtte fra Tafjord til den klubben, korpset, koret eller organisasjonen de selv ønsker.

For april og mai har dette blitt en sum på 34 000 kroner til oss i Aksla IL ! Tusen takk Tafjord!