Torsdag møttes Johnny Vattøy (markedsansvarlig i Aksla IL), Phillip Lied Søvik (autorisert finansiell rådgiver i SBM) og Merete Wiig (banksjef) i bankens lokaler i Ålesund sentrum for å se på gjeldende avtale, hva vi som klubb kan gjøre bedre og hvordan vi sammen kan gjøre Sunnmøre til en enda bedre plass å bo og ta vare på menneskene som bor her. Aksla er blitt en av de største idrettsaktørene på Sunnmøre og er i stadig vekst. Dette gjør at vi har med utrolig mye forskjellige mennesker å gjøre. Trenere, ledere, foresatte, spillere, besteforeldre, onkler og tanter, søsken og slekt ellers. Disse mennesker er i forskjellige faser av livet og alle disse ønsker Aksla å tilrettelegge forholdene for slik her skal bli kjekkere å bo. Her er bankens support og bidrag helt avgjørende for at vi skal lykkes - og klubben er enormt takknemlige for støtten! 

Klubben setter fotavtrykk også utenfor egen hall og stadion. Både i form av bortekamper, arrangement, representasjon, tiltak og kurs. Ansatte, spillere og ledere er Akslarepresentanter også utenfor banen og har et stort samfunnsansvar der vi skal være gode og solide forbilder. Vi ønsker at våre verdier Inkluderende-profesjonelle-allsidige skal ligge i ryggmargen hos alle. Dette er også Sparebanken Møre med på å gjøre mulig gjennom sin støtte.

Aksla IL er meget godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt over flere år og Sparebanken Møre uttrykte det samme, noe som varmer våre klubbhjerter! Møre Keeperakademi er et av de nye tiltakene som vi sammen satte i gang i fjor - og det ble en umiddelbar suksess! Keepere fra hele Sunnmøre deltar og denne sårbare gruppen trener nå i vinterhalvåret inne i Sparebanken Møre Arena. Flere gode og nye prosjekt ble diskutert og kanskje det dukker opp noe etterhvert?

Banken gratulerte Aksla A-lag herrer med opprykk til 4.divisjon samt damelagets inntreden i 3.divisjon håndball. Aksla ønsker til neste sesong også å opprette et seniorlag for herrer i håndball til 2023/24 sesongen noe banken var positiv til slik vi har hele pyramiden og et tilbud til alle. Banken er meget godt fornøyd med profileringen i klubben og stolt over å være vår Samfunnssponsor. De ønsker nye kunder velkommen og Phillip er klar til en prat når som helst!

s8.jpg
Ratvika Stadion: Phillip Lied Søvik med utdeling av TEFT-midler ved baneåpning i 2021