Aksla IL er svært glade for at Inmarsat støtter klubben og det viktige arbeidet alle frivillige legger ned. Ettersom klubben også nå står foran bygging av ny stadion kommer støtten ekstra godt med, sier markedssjef i Aksla IL Johnny Vattøy.

Vi syns Aksla IL er en spennende lokal breddeklubb som gjør en fantastisk jobb i å skape gode voksne og det ønsker vi å være en del av, sier daglig leder i Inmarsat Trond Leira.

Inmarsat er et britisk eid selskap som leverer mobile telefoni- og datatjenester til over 50 000 båter, fly og kjøretøy. Selskapet som er pioner og verdensledende innen satellittkommunikasjon har hovedkvarter i London men har nordeuropeisk hovedkontor ved NMK i Ålesund.

På bildet er markedssjef i Aksla IL Johnny Vattøy til venstre og daglig leder i Inmarsat Trond Leira avbildet på taket til NMK.

Er du interessert i å bidra økonomisk til byggingen av Nye Ratvika Stadion eller å markedsføre deg gjennom en av Ålesunds trivligste klubber er du velkommen til å ta kontakt med Johnny Vattøy. Døgnåpent: johnny@akslail.no - 9222 4164