- HAV Group ønsker å bidra til gode oppvekstmiljø, idrettsglede, mestring og inkludering for barn og unge, og vi er stolt klubbpartner for Aksla IL.

Om HAV Group

HAV Group er en internasjonal leverandør av teknologi og tjenester for maritim og marin industri. Konsernet består av fire datterselskaper med en ledende posisjon i å støtte den marine og maritime industrien mot det endelige målet om nullutslipp. Med utgangspunkt i vår norske arv, erfaring, kvalitetsfokus og innovative løsninger, bidrar innsikten vår til å gi kundene våre et forsprang, øke konkurranseevnen deres, og gjør dem i stand til å realisere det grønne skiftet mot en bærekraftig fremtid på havet. 

www.havgroup.no

HAV Group -  A Sustainable Future at Sea

- Klubben setter utrolig stor pris på å få en samarbeidsavtale med en stor internasjonal bedrift som HAV Group. Et selskap som setter verdier veldig høyt og som også kan relatere seg til våre verdier som er inkluderende, allsidige og profesjonelle. At vi begge skal være positive samfunnsbyggere gjør at dette samarbeidet vil bære frukter, sier markedssjef i Aksla IL Johnny Vattøy.  Hav Group ønsker gjennom denne avtalen å kunne profilere seg som en aktiv støttespiller for Aksla IL, samt styrke sin merkevare og profil i den forbindelse.

HAV_cmyk.png