Brisk Reklame leverer løsningene innen design og produksjon av reklameprodukter. Vi i Aksla har de siste årene brukt Brisk Reklame spesielt på produksjon av reklameprodukter og må berømme de for å være eksepsjonelt gode på oppfølging og service og selvfølgelig meget god kvalitet på produkter!

- Vi i Brisk Reklame støtter ulike idrettslag i nærmiljøet på grunn av alt det positive det fører med seg. Glede, samhold, inkludering og mestring. En møteplass hvor nye vennskap og minner skapes. Vi setter pris på det gode samarbeidet med Aksla IL, sier Erik Vestad Røst.

Se Brisk Reklames hjemmeside og oppdag deres produkter.

Kontakt Erik direkte på telefon 90036606 om det er ett eller annet du trenger til din bedrift!