Som for veldig mange andre endrer Covid-19 måten vi gjør ting på. Alle våre kunder, både private, bedrifter og det offentlige, merker effekten av tiltakene mot spredning av smitte.

I TAFJORD har vi innført omfattende tilpasninger i vår arbeidshverdag. Vi har ansvar for kritisk infrastruktur som kanskje aldri har vært viktigere enn akkurat nå. Vi håndterer bla. smittefarlig avfall fra helsevesenet og leverer strøm, fjernvarme og kommunikasjonsløsninger til dem og til svært mange andre bedrifter i et stort område.

Privat internett og TV har også fått en annen og større betydning for folk flest. Store deler av arbeidsstyrken er på hjemmekontor. Skolene er stengt og bruker digital fjernundervisning. Stengte barnehager gjør at mange barn er hjemme. Mange eldre er helt isolert og kan kun kommunisere digitalt. Som lokal leverandør gjør vi alt vi kan for å bidra til at samfunnet rundt oss fungerer - på tross av restriksjonene for smittebegrensning. Ingen får lenger lov til å besøke oss uten avtale, men vi er tilgjengelige på nett, FB og telefon.

I denne situasjonen er det kanskje lett å glemme alle de frivillige lag, organisasjoner og korps, som i en periode fremover ikke har aktivitet og heller ingen inntekter. Cuper og andre arrangement blir nå løpende utsatt og avlyst. Vi ønsker å understreke at vi allikevel innfrir vår del av avtalen vi har med dere og opprettholder sponsoravtalen som er inngått i sin helhet. Alt henger sammen og de som velger å være kunde hos oss er med på å gjøre dette mulig.

Vi vil også minne om at de som ønsker å bli ny kunde hos oss på fiber, internett og TV kan gi kroner 250 til Aksla idrettslag. Sammen med "Tafjord Samspill" kan dette gi penger lagene trenger mer enn noen gang og som kan komme godt med, både nå og når aktiviteten kan starte igjen.

Vi regner med stor aktivitet når myndighetene har fått kontroll og Covid-19 ikke lenger er en trussel. TAFJORD har vært her lenge og dere kan stole på at vi er her da også.

God helse.

Vennlig hilsen
Harald O. Nøstdahl
Sponsoransvarlig i Tafjord Kraft AS