Rydding Ratvika Stadion

Vi har alle et ansvar for å holde anlegget ryddig og pent! Dette gjelder renhold og rydding av banen, begge tribuner, parkeringsplass, foran og rundt klubbhuset og garderobene. 

Vi har delt anlegget inn i to soner. Hvert lag får tildelt sone og periode og har da ansvar for å rydde denne sonen valgfri dag den uken. Det er primært lagleder/trenere sitt ansvar at dette blir fulgt opp.

Sone 1:
- Rydde banen (inkl. bak gjerder/reklameskilt)
- Rydde og koste begge tribuner
- Rydde området parkering/Tuftepark
- Gjenglemte klær legges gjenglemt kasse i bortegarderobe. Våte klær henges opp på knagger.
- Gjenglemte baller samles opp og legges inn i bod (v/nye tribune)
- Gjenglemte klær legges gjenglemt kasse i bortegarderobe. Våte klær henges opp på knagger.
- Tømme granulatfangere (når de er på plass)

Sone 2:
- Rydde garderobene, inkl toalett og dusj (toalett skal vaskes, ellers blir resterende vasket av eksternt firma hver uke)
- Rydde og se til at Akslahuset v/salen og salongen ser bra ut (eksternt firma vasker hver uke).
- Se over kaffemaskinen på kjøkkenet. Tøm kaffegrut og vask avfallsbeholder. Dra gjerne over med en fille. 
- Koste trapperom
- Tømme søppelbøtter/skifte poser (sorte)
- Fylle på toalett-/tørkepapir og såpe på toalettene (både toalett ved garderobe og opp på Akslahuset)
- Vaskeutstyr og påfyll finnes på klubbhuset v/toalett
- Gjenglemte klær legges gjenglemt kasse i bortegarderobe. Våte klær henges opp på knagger.

Vi oppfordrer alle (foreldre, barn/ungdom og trenerteam) til å ta del i arbeidet sammen. Sett av noen minutter etter hver trening!

Ryddelister finner dere HER

Søppeldunker

Ryddelister finner dere HER (to lag har fast ansvar her, fritatt for annen ryddedugnad)

Søppeldunkene samles inn hver tirsdag kveld, Årim tømmer de onsdag morgen, så settes de ut igjen onsdag ettermiddag. 
Vi har tre ulike størrelser; 2 stk store dunker, 4 stk mellomstore dunker, 8 stk små dunker

De 2 største dunkene står permanent bak treet ved parkeringsplassen.  

De 4 mellomstore er markert på kartet med: GULT (I tillegg skal en slik stå ved Akslahuset v/trapp) 

De 8 små dunkene er markert på kartet med: RØDT

søppeldunker.jpg