- Dette er et fantastisk tiltak og vi synes det er gøy at så mange av TAFJORD sine kunder har valgt å støtte oss, sier markedssjef i Aksla IL,  Johnny Vattøy. 

Salgssjef i TAFJORD, Rune Dalsbø, forteller at TAFJORD er opptatt av å støtte lokalsamfunnet, og at dette er ett av tiltakene som gjennomføres for å bidra. 

- For hver kunde som kjøper TV og internett fra oss, eller som forlenger avtalen med oss, gir vi 250 kroner til det lokale idrettslaget, foreningen eller korpset kunden selv velger. Vi ser at Aksla har mange gode støttespillere, så dette tilbudet har de virkelig hatt glede av, sier han. 

Markedssjefen i Aksla IL, forteller at klubben har om lag 800 medlemmer innen fotball og håndball. 

- Vi har mange engasjerte og flotte medlemmer i alle aldre. De 45 000 kronene vi har fått via TAFJORDs kunder så langt, skal brukes til å forbedre aktivitetstilbudet enda mer. Det er helt klart at disse midlene kommer ekstra godt med nå når vi har restriksjoner på grunn av covid-19. Vi har som de fleste idrettslag sett oss nødt til å avlyse flere arrangementer, noe som har medført inntektstap. Så dette betyr mye for oss, sier han. 

Johnny forteller videre ivrig om planene om å utvide Ratvika stadion.  

- Vi er i gang med å utvide stadion, slik at våre medlemmer får et enda bedre tilbud.  Nå håper vi at folk vil fortsette å benytte TAFJORD sine produkter og tjenester framover, og dermed støtter oss. For det trenger vi i lang tid framover, avslutter han. 

Her går du for å støtte Aksla IL ved å bestille TV og internett

Her kan du også støtte klubben via strømavtalen TAFJORD SAMSPILL