JANUAR:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)25.1.Ved spørsmål, ta kontakt med daglig lederLagledere
Levere inn lagsregnskap for året15.1.VeiledningLagledere
Levere behovsliste/ drakter til materialforvalter31.1.Skjema draktbestillingLagledere
Faktura kommer for trening i Sparebanken Møre Arena (nov./ des.)Oversikt priser for leieAdm.sekr.
Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende ukerVaktliste pr lag
Oppsett: adm.sekr.

Lagledere/ fotball
Sette dato for foreldremøte/ vårLagledere
Posisjonsskole, håndballHatlane-hallenSportslig leder
Gjennomgang sportsplanerHåndball og fotballSportslig utvalg
Tilstandsrapport, klubbhusetGjennomgang status husetLeder, huskomiteen


FEBRUAR:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Sammenstille lagenes lagsregnskapAdm.sekr. sjekker status kontinuerligStyret/ økonomi
Medlemskontingent sendes ut til alle medlemmer 25.2.Forfall 6.marsDaglig leder
Informere evt. nye roller i laget om å levere politiattest1.2.Info om politiattest
Politiattestansvarlig:
Susann D. Standal
Lagledere
Sende inn bidrag til årsmelding15.2.Lage standarddok. som fylles ut
Sette frist samtidig med regnskap???
Lagledere
Utdeling av drakter (ref. behovsliste levert i januar)15.2.Materialforvalter
KlubbdommerkursObligatorisk for alle spillere over 14 årDommeransvarlig
Forberede TINE FotballskoleSende ut påmeldinger
Arrangere instruktører
Sosialt arbeidsmøteAdm. og styretDaglig leder


MARS:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
ÅrsmøteStyret
Gjennomgang treningstider, fotball
Magnus Antonsen
Klubb-dugnad (mars/ april)Forberede og gjennomføre klubbdugnad
mars/ april (før Kick off og seriestart, fotball)
Alle lag oppfordres til å delta!
Anleggsleder/ daglig leder
Sette opp kioskvakter ihht lister fra kioskansvarligVaktliste pr lagLagledere, fotball
Sette opp vaktlister kiosk april-juniKioskansvarlig
Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)25.3.Ved spørsmål, ta kontakt med daglig lederLagledere
Fakturering Treningsavgift Vår17.3.Forfall 27. marsDaglig leder
Oppstart 1.klassinger (2015-kullet)Felles foreldremøte, klubbhusetDL og Trenerutvikler
1.gangs purring Medlemskontingent10.3.Forfall 20.3.Daglig leder
1.gangs purring Treningsavgift Vår31.3.Forfall 10.4.Daglig leder
2.gangs purring Medlemskontingent24.3.Forfall 4.aprilDaglig leder
Status anleggMål, bane, ballfangernett, maskinpark og utstyr klargjøres osv.Anleggsleder
Gjennomgang brannturinerSjekk av utstyr og rømningsveierLeder huskomiteen


APRIL:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Kick-off, fotballMedio aprilKiosk:
J/G14 år
Arr.komite, fotball
Faktura kommer for trening i Sparebanken Møre Arena (jan.-apr.)Oversikt priserAdm.sekr.
KiwiCup, håndball (april eller mai)NB! Når starter forberedelsene? Påmelding?KiwiCup-ansvarlig
Organisere og gjennomføre klubb-dugnadFør Kick-offAnleggsleder
Gjennomgang trenerkontrakter, håndballSportslig leder
2.gangs purring Treningsavgift Vår15.4.Forfall 24.4.Daglig leder


MAI:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Sende ut påmeldinger Telenor Xtra FFO
Søknadsfrist kommunen (treningstider i hall/ gymsal)
Refusjon Cup-avgift, håndball
Påmelding seriespill, håndball
Rekruttere nye kull, FFOFFO-leder
Samle inn drakter fra lagene31.5.Lagledere, håndball


JUNI:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Når forberede håndballskole, høstferien/ halltid ol.
Svarbrev til Telenor Xtra FFOSende bekreftelse til de som har meldt seg på om de har fått plass eller står på venteliste
TINE fotballskoleFørste uke etter skoleslutt
Fakturering TINE FotballskoleFølge opp de som ikke ligger inne i SuperInviteDL og adm.sekr.
Informere om oppstart høsten og evt. aktiviteter som skjer i august15.6.Informere i forkant slik at høsten ikke kommer overraskende =) Særlig om det skjer noe før skolestart.Lagledere
Stenge huset før ferie30.06.
Leder huskomiteen


AUGUST:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Levere behovsliste/ drakter og utstyr til materialforvalter31.8.Skjema for bestillingLagledere
Oppstart nye lag/ nye kullDaglig leder
Oppstartsmøte nye kull, håndball/ fotballInvitasjon itl foreldremøte
Fakturering Treningsavgift Høst, fotball25.8.Forfall 4. SeptemberDaglig leder
Registrere nye lag, kontaktinfoasap
Legge inn ønsker om treningstider Sparebanken Møre Arena31.8.Oversikt felt og priser
Ved spørsmål, ta kontakt med Daglig leder
Lagledere
Alle lag forbereder sine ønsker om treningstider,
fotball og håndball
1.8.Viktige linkerLagleder
Samle inn info cup'er og turneringer og melde på lagetLagleder
Sette opp kioskvakter ihht lister fra kioskansvarligVaktliste pr lagLagleder
Sette opp vaktlister kiosk august-novemberKioskansvarlig
Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende ukerVaktliste pr lag
Oppsett: adm.sekr.
Lagledere, fotball
Sette dato for foreldremøte/ høstLagledere
Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)31.8.Ved spørsmål, ta kontakt med daglig lederLagledere
TINE FotballskoleSiste uke før skolestart
Oppstart FFOFølger skoleruten
FFO-leder
Fakturering TINE FotballskoleFølge opp de som ikke ligger inne i SuperInvite
Banebok, fotball ferdigstillesSamkjøres med treningstider håndball/ fotballMagnus Antonsen
KlubbdommerkursObligatorisk for alle spillere over 14 årDommeransvarlig


SEPTEMBER:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Kick off, håndballUltimo septemberKick-off-ansvarlig
Laglederforum i regi av klubbenInfo fra klubben, inkl. medlemsregistrering.Daglig leder
Forberede hånd- og fotballskole, høstferienSport/marked/admin
1.gangs purring Treningsavgift Høst, fotball8.9.Forfall 18.9.Daglig leder
2.gangs purring Treningsavgift Høst, fotball22.9.Forfall 2.10.Daglig leder
Fakturering Treningsavgift Høst,  håndball29.9.Forfall 9.10.Daglig leder


OKTOBER:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Klargjøre anlegg for vinterPlassere vekk mål som ikke brukes , samt sikre ballfangernett, maskinpark ol.Anleggsleder
Gjennomgang brannrutinerSjekke av utstyr og rømningsveierLeder huskomiteen
Informere evt. nye roller i laget om å levere politiattest1.10.Veiledning
Ved spørsmål ta kontakt med Politiansvarlig
Lagledere
Forberede Aksla-lotteriet/ premier ol.Daglig leder/ Marked
1.gangs purring Treningsavgift Høst, håndball13.10.Forfall 23.10.Daglig leder
2.gangs purring Treningsavgift Høst, håndball27.10.Forfall 6.11.Daglig leder
Forberede lagsregnskap for året (leveres inn i januar)15.1.Mal lagsregnskapØkonomiansvarlig pr lag
Gjennomgang trenerkontrakter, fotballSportslig leder
Gjennomgang sportsplanerHåndball og fotballSportslig utvalg


NOVEMBER:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Aksla-lotteriet, klubbdugnadAlle spillere skal delta =)Daglig leder
Sikre fotballanlegget for høststormer (stormsikringer)Mål, bossbøtter, løse skilt, ballnettAnleggsansv.


DESEMBER:FRIST:KOMMENTAR:ANSVARLIG:
Oppdatere årshjul, lagsnivåHvilke aktiviteter man skal være med på/ arrangere (sosialt og sportslig), budsjett/ inntektsdugnader for laget, samt sette opp dugnader for klubben (rydding, kiosk, turneringer, Aksla-lotteriet ol.) Lagleder
(sammen med lagets støtteapparatet)