Har du en ekstra driv for fotball? Har du lyst til å bli så god som mulig? 

Hver fredag med start 11 februar legger vi opp for en ekstra trening for gutter og jenter som har lyst til å trene ekstra! Treningene foregår på tvers av kjønn men ved store grupperinger så kan vi dele opp gutter/jenter i egen treningsgruppe. 

Vi tar utgangspunkt i delferdighetssirkelen på treningsøktene og knytter de opp mot spillets faser i angrep og forsvar gjennom de 4 aktivitetskategoriene:

 "Sjef over ball", "spill med/mot", "smålagsspill" og "scoringstrening". 


Ferdighetssirkelen.JPG

NÅR: FREDAGER KL. 14.30-16.00

HVOR: RATVIKA STADION 

KRAV FOR DELTAKELSE: KLUBBEKLEDNING, MØT OPP TIDSNOK, VÆR FOKUSERT OG ENGASJERT GJENNOM HELE ØKTEN. GLAD I FOTBALL. 

PÅMELDING TIL: WRELE@AKSLAIL.NO 

PRIS: 500KR. PR.MND

PÅMELDINGFRIST: ONSDAG 9 FEBRUAR

DET BLIR SERVERT FRUKT INNEN HVER TRENING.ANSVARLIG TRENER: 

JOAKIM WRELE/TRENERVEILDER I KLUBBEN.

Joakim Wrele