En satellittklubb kan både ha en jente- og en guttegruppe. Hver satellittklubb plikter å stille med kvalifiserte trenere, gode anlegg og nødvendig utstyr til å gjennomføre treningene etter faglige retningslinjer gitt gjennom Landslagsskolen. Det er ønskelig at spillernes trenere i klubb deltar på ”satellitt-treningene”.

Les mer om ”Landslagsskolen” som er NFFs spillerutviklingsmodell for alle kretsene i Norge.