Vi tar utgangspunkt i delferdighetssirkelen på treningsøktene og knytter de opp mot spillets faser i angrep og forsvar gjennom de 4 aktivitetskategorien "Sjef over ball", "spill med/mot", "smålagsspill" og "scoringstrening". 

Treningene er bygd opp med tydelige læringsmomenter og har en rød tråd. Vi bygger på for hver trening slik at det blir en naturlig progresjon fra uke til uke. 

Delferdighetssirkelen

Ferdighetssirkelen.JPG


Treningsøkt nr.1
1.Angriper i fokus gjennom delferdighetene føre, vende, drible og passere.

Aksla Xtra Ungdom - 1 treningsøkt.JPG


Treningsøkt nr.2
1.Angriper og vi andre i fokus ved å ta med læringsmomentene fra forrige økt, og knytter på "vi andre". Vi øver på utnytte overtallet optimalt!

Aksla Xtra Ungdom - 2 treningsøkt.JPG


Treningsøkt nr.3
1 angriper og vi andre gjennom delferdigheten pasning-medtak. Bevegelse og kroppsstilling i fokus. 

Aksla Xtra Ungdom - 3 treningsøkt.JPG