Samarbeidet gjelder for jenter fra det året de begynner på ungdomsskolen som for begge klubbene primært er Kolvikbakken. Begge klubbene har hatt et ønske om dette for å beholde flest mulig jenter i fotballen og å kunne gi et godt tilbud til alle jenter som ønsker å spille fotball.

For 2022 innebærer dette at vi kan stille 2 lag i J13 seriespill 9er, 2 lag i J15 11er og ikke minst et lag i J17 serie. Dette har vært viktig for klubbene siden frafall av jenter ofte skjer i alder 15 år pluss. Ved å ta vare på jenter født 2006/2005 samlet sett i klubbene får vi et J17 lag også. Dette vil også gagne damefotballen i byen og forhåpentligvis tiltrekke seg flere jenter tilbake på banen. 

Sammen får vi også flere muligheter for baneareal i gunstige tider på gode baner. Nye Ratvika stadion, Color Line stadion og Nørvebanen er nå fylt opp med jenter på trening. Målet for de 2 breddeklubbene er sammen å skape gode opplevelser for alle jenter som ønsker å spille fotball på det nivået de selv vil. Tidsperspektiv for samarbeidet er 3 år og er godkjent av Sunnmøre fotballkrets. Daglig leder i Guard Foad Saidali og daglig leder i Aksla Sindre Johannessen har hatt dialogen i klubbene opp mot krets mens Johan Frisvold i Aksla  og Bjarte Larsen i Guard har styrt utvalget som har jobbet med dette siden november 2021. 

Utvalget har hatt bred enighet om at dette er den riktige vei å gå for jentene som spiller fotball i de sentrumsnære bydelene. 

Vi gleder oss til å samarbeide og å se flere jenter på bana!

Ønsker du å spille fotball? Kontakt oss på post@akslail.no