Aksla IL har mange flinke og engasjerte klubbdommere i ulike aldere.

Klubbdommere i Aksla IL dømmer primært kamper fra 6-12 år i ulike spillformer (3'er, 5'er, 7'er og 9'er). Aksla IL har selv ansvaret for utdeling av oppdrag i disse klassene, mens det fra 13 år og oppover tildeles kretsdommere satt opp av kretsen. 

Skulle det likvel ikke være oppsatt dommer i klassen 13 år og eldre, eller dommer melder forfall, så er det laget som står til ansvar for å innhente ny dommer. 
- Prøv først å forespørre oppdrag hos klubbdommere, bruk da Spondgruppen som nevnes under.
- Neste alternativ er å sjekket tilgjengelighet hos andre kretsdommere, bruk da denne linken til å søke opp ledige dommere i kretsen; https://www.fotball.no/fotball...

Aksla IL ved dommeransvarlig setter opp dommere på oppdrag hver uke. Dette formidles via Spondgruppen "Fotballdommere". Alle hovedlaglere er lagt til i denne gruppen, ytterligere trenere legges til ved forespørsel (post@akslail.no).

Innstruks for lagleder/kampvert:
- Det er svært viktig at kampvert tar i mot dommer og viser hvor de finner dommerdrakt. Drakter henger utenfor toalettene på klubbhuset sammen med kampvertvestene.
- Kampvert er dommerens støttespiller. Kampverten skal beskytte dommer ved eventuelle uheldige hendelser. Videre er det viktig at kampverten tar en prat med dommer om han/hun trenger veiledning, både før, i pausen og etter kampen.

Satser for klubbdommere 2022 (ihht anbefalinger fra SFK):

- Miniturnering kr. 50/100,- pr. kamp (minimum 5 kamper). Pølse/brus fra kiosken.
- G16 1. div: kr 650,-
- G16 øvrig divisjon 11er/9er: kr 550,-
- J15 11er/9er: kr 550,-
- G14: kr 500,-
- G/J13: kr 450,-
- G/J12 9er: kr 400,-
- Alle andre kamper opp til 12 år (5er/7er): kr 200,-

Dommerregning fylles ut via denne linken her. En må påregne noen virkedager før utbetaling.