Vi tilbyr obligatoriske klubbdommerkurs for våre 13-14 åringer. Kurset varer 2-3 timer og holdes på klubbhuset.

Man kan etter kurset melde seg som aktiv klubbdommer og vil få tildelt dommeroppdrag i barnefotballen hos oss.
NB! Kurset er obligatorisk, men man må ikke melde seg som aktiv dommer. Men alle trenger å lære reglene og fair play.


Når man har tatt klubbdommerkurs og man etter hvert finner ut at dette er noe man ønsker å gå videre med, så tilbyr
fotballkretsen rekrutteringsdommerkurs. Dette kurset dekker Aksla IL. Man vil da få dommeroppdrag fra kretsen i ungdomsfotballen.

Se utdanningspyramiden for dommere