Aksla arrangerte tradisjonen tro TINE Fotballskole for 6-12-åringene både første og siste uken i skoleferien.

Aksla IL har som målsetning at våre verdier INKLUDERENDE-ALLSIDIGE-PROFESJONELLE skal være svært fremtredende under våre arrangement og spesielt fotball- og håndballskoler. NFFs verdier i den nye strategiplanen er TRYGG-INKLUDERENDE-MODIG som skal gi visjonen: fotball for alle - glede, drømmer og fellesskap. Dette samsvarer godt med Akslas visjon som er #idrettsgledeforalle. Vi føler vi traff godt med alle verdiene under årets Tine Fotballskole.

Da Corona kom var mange redd for at Tine Fotballskole ikke kom til å bli arrangert. Heldigvis åpnet myndighetene for fotballskoler slik at tusenvis av barn fikk en positiv opplevelse gjennom morsom aktivitet under trygge rammer.

Aksla inviterte i godt tid før fotballskolen alle instruktører til gjennomgang og kvalitetssikring av opplegget. Vi hadde 15 instruktører hvorav 75% jenteandel der alle har Grasrottrenerkurs - dette er vi stolte av!

Etter markedsføring i sosiale medier internt og eksternt fikk vi 130 påmeldte barn med hele 46 % jenteandel! Vi hadde en god spredning i alder og dermed var det lett å sette opp et variert aktivitetstilbud tilpasset de forskjellige. Våre fokusområder var at det skulle være gøy, trygt, sosialt, sunne måltid og en skulle være fysisk aktiv samt ha et godt tilpasset sportslig innhold. Opplegget var delt opp i delferdigheter med nytt tema hver dag.

Vi hadde hver dag en leder/veileder som hadde hovedansvar for det sportslige og en egen coronavert som tok seg av alt med smittevern - kanskje den eneste i landet som hadde dette?

I disse to ukene hadde vi et veldig variert innhold med alt fra turneringsspill, løping i vannspreder, bading og gøy på Prinsen Camping, straffekonkurranse, konkurranser med skuddvegg fra Sparebanken Møre og sosiale samlinger på klubbhuset. Det var også stor fokus på sunn mat fra BAMA og TINE spedd på med havregrøt fra AXA Norge så de ble store og sterke Akslaspillere! Vi takker Sparebank 1 SMN for økonomisk støtte!

Vi var også så heldige å få et 5-timers besøk av NRK Møre og Romsdal som laget en flott artikkel om klubben på radio og nett.
https://www.nrk.no/mr/ma-holde-en-meters-avstand-pa-fotballskole-1.15069658

Etter endt fotballskole fikk alle utdelt fotball, signerte diplomer samt en flott og praktisk bag og teknisk t-skjorte levert av Tine. Alt dette ble utdelt i plenum med stor jubel og applaus fra instruktører og deltagere.

Vi gleder oss allerede til kommende sommer der vi nok en gang skal skape en MAGISK uke for alle barna!

Vi ønsker å rette en stor takk til alle deltagere, instruktører, partnere og ikke minst foresatte for at vi får låne barna deres disse dagene. På gjensyn!

#næringtildrømmene #tinefotballskole #sunnmørefotballkrets #norgesfotballforbund #INKLUDERENDE #ALLSIDIGE #PROFESJONELLE TINE Sunnmøre Fotballkrets TINE Fotballskole Norges Fotballforbund