2 heldige vinnere av gavekort til en verdi av kr 1000 pr stk fra CONTAINER CONSULT. 


Vinnere:
Mette Sørnes - Loddnr. 1992
Guri Kristensen - Loddnr. 2469

Vinnere vil bli kontaktet.

Takk til CONTAINER CONSULT for premier!