2 heldige vinnere av gavekort på kr 1000 pr stk fra OBS BYGG. 


Vinnere:
Ramalie Strøm Kald - loddnr. 958
Stephan L. Eide - loddnr. 7945

Gratulerer!
Vinnere blir kontaktet. 


Takk til OBS BYGG for premier!