2 heldige vinnere av gavekort til en verdi av kr 1000 pr stk fra KIWI HATLANE!

Vinnere:

Erik Frøland - loddnr. 7036
Aud Nykrem - loddnr. 4963

Vinnerne blir kontaktet.
Gratulerer!

Takk til KIWI HATLANE for premier!