2 heldige vinnere av gavekort på strøm til en verdi av kr 1000 pr stk fra TAFJORD!

Vinnere:

Ragnhild Langva - loddnr. 2107

Phongsak Bunchuen - loddnr 3680


Vinnerne blir kontaktet.

Gratulerer!

Takk til TAFJORD for premier!