1 heldige vinnere av 2,5kg klippfiskloins til en verdi av kr 2500 fra ÅLESUND SEAFOOD. 


Vinner: 
Gro Spjelkavik - Loddnr. 860

Gratulerer! Vinnere blir kontaktet. 


Takk til ÅLESUND SEAFOOD for premie!