Medlemskontingent 2021 (94 % betalt):

1a.png


Treningsavgift håndball 2020/2021 2. halvår (90 %):

1b.png


Treningsavgift fotball 2021 1. halvår (95 %):

1c.png


Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at det nye systemet er ryddig og effektivt. 
Har du ikke mottatt betalingskrav i Spond eller på e-post? Send en e-post om hvem dette gjelder til spond@akslail.no. Ta også kontakt ved andre spørsmål rundt medlemskontingent/treningsavgift.
Reglementet rundt medlemskontingent og treningsavgift kan du lese mer om her.


Det skal være rom for alle i Aksla IL! 

Ved økonomisk vanskelighet med å betale kontingent eller treningsavgift, ta kontakt med daglig leder Magnus Antonsen så finner vi en løsning. Vi presiserer at Magnus har taushetsplikt og samtalene blir holdt konfidensielt