Person:

Født
- Engang på 70 tallet, oppvokst på fantastiske Stadlandet i Nordfjord

Nåværende arbeidsgiver
- Jobber som reiseplanlegger i 62NORD – verdens beste og kjekkeste jobb

Verv/oppgave i dagens styre
- Nestleder i Aksla IL


Styret:


Hvor lenge har du sittet i styret (periode)
- Har sittet i styret siden 2020

Hva er dine beste personlige egenskaper som du mener blir ditt fremste bidrag i styret
- Er løsningsorientert og ikke minst opptatt av å få gjennomført saker – ikke bare snakke, selv om jeg er god på det også 😉

Hvorfor ønsker du å sitte i styret
- Jeg vil gjøre en forskjell i Aksla IL og gjøre at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben. Jeg mener klubben har en stor plass i lokalmiljøet og vi bør bruke den mer.

Hvordan ser du på det å sitte i styret
- Jeg synes det er kjekt å sitte i styret i Aksla, her er mange utfordringer fremover og det trigger meg.


Klubb:

Hvor mange år har du vært i klubben (periode)
- Jeg har vært med i Aksla siden 2007 da jeg ble lagleder for fotballaget til min sønn som da fylte seks og begynte på skolen

Hvilke oppgaver har du ellers hatt i klubben
- Jeg har vært lagleder/altmuligmann for lagene til mine to barn samt hatt diverse engasjement i klubben, ansvar for cup, mobilinnsamling. Var også med på å lage en veileder til nye lag i sin tid, da alt fløt litt og vi hadde lite system på ting – er kjekt å se at vi har fått mye bedre rutiner på ting i klubben nå.

Hva er Aksla gode på
- Aksla er gode på å finne løsninger - vi har tidligere ikke hatt så gode trenings fasiliteter for fotball, og håndball har også vært utfordrende inntil vi fikk hallen på skolen, så at klubben har klart å ha med så mange aktive er utrolig bra

Hva bør Aksla jobbe med fremover
- Vi må få flere foreldre til å engasjere seg i ulike grupper i klubben – dette vil gi en mye mer levende klubb og jeg tror nok at de som blir med ser at det er utrolig sosialt og kjekt og ikke bare «jobb». Det å være med å gjøre en forskjell for barn og unge er utrolig meningsfylt

Hvordan ser du Aksla om 10 år
- Da har vi et lag i 1.div – om det er på herresiden eller damesiden fotball eller håndball velger jeg å holde åpent 😉


Privat:

Hvor mange barn har du i klubben – hvilken idrett er de involvert i
- Jeg har to barn som begge har vært aktive i fotball – de har også vært innom håndball

Har du vært aktiv selv?
- Tipper at ingen tror det, men jeg var en habil venstreving på Stadlandet sitt jentelag – faktisk toppscorer i serien et år også. Ble senere som damespiller omplassert til venstreback – uvisst av hvilken grunn (hehe)

Om du ikke hadde vært involvert i idretten, hva hadde du gjort på da
- Da hadde jeg nok vært involvert i noe annet – synes det er en plikt å engasjere seg i noe frivillig – man kan ikke bare sitte og klage på ting om man ikke engasjerer seg - det irriterer meg faktisk en del at noen gjør…

Beste Aksla-minne og når var dette.
- Hatt utrolig mange gode Aksla minner – både fra ulike cuper vi har vært med på rundt omkring på Sunnmøre, samt alle minnene jeg har fra Magiske Ratvika Stadion – kan ikke trekke fram noe spesielt i fare for at det blir splid i familien, men gleder meg VILT til første kampen på nye stadion!!