Har du en ekstra driv for fotball? Har du lyst til å bli så god som mulig? 

Hver fredag legger vi opp for en ekstra trening for gutter og jenter som har lyst til å trene ekstra! Treningene foregår på tvers av kjønn men ved store grupperinger så kan vi dele opp gutter/jenter i egen treningsgruppe. 

Vi tar utgangspunkt i delferdighetssirkelen på treningsøktene og knytter de opp mot spillets faser i angrep og forsvar gjennom de 4 aktivitetskategoriene:

 "Sjef over ball", "spill med/mot", "smålagsspill" og "scoringstrening". Vi fokuserer også på å få utvikle den enkelte spilleren i moment som man ofte ikke trener på i lagstreninger. 

Aksla xtra ungdom har vært i gang siden starten av året og vi håper at vi kan ha kontinuitet i opplegget, så meld deg på! :) 

Åpen for alle klubber.

For dem som er født i 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011

Tidspunkt: 14.30 -16.00 fredager
Kostnad: 500kr pr. måned (kostnadsreduksjon ved gyldig fravær) 

Frukt kan serveres før hver trening ved behov 


Trykk her for Påmelding

Ta kontakt ved spørsmål

Hilsen
Joakim Wrele
Trenerveileder/ Ansvarlig for utviklingstiltak

Mob: 90291196
E-post: wrele@akslail.no