Etter at påmeldingsfristen gikk ut 30. April tok vi kontakt med Andreas Remøyholm i NHF region Nord for å høre hvordan det stod til med påmeldingen. Andreas er klubbkontakt for klubbene i sone Sunnmøre og kunne fortelle at regionen er godt fornøyd med både påmeldingen fra Aksla og klubbene generelt. Total påmelding på Sunnmøre har økt og regionen er i dialog med et par klubber som satser på å stille håndballag for første gang.  

Håndballutvalget i Aksla med påmeldingsansvarlig Cecilie Soma Nordstrand i spissen har gjort et grundig arbeid før påmelding i år. Det har vært gjennomført flere møter internt med laga i klubben. Vi har også deltatt på møte med andre klubber i Ålesundsregionen for å sikre et godt tilbud til alle gutter fra 15-16 årsklassen og oppover. Dette har resultert i at Aksla har meldt på 19 lag i klassene fra 11 år og oppover, noe som er  en økning på ett lag fra i fjor. En uoffisiell oversikt viser at Aksla IL er nr. 2 på Sunnmøre, kun Spjelkavik er foran. 

31. August er påmeldingsfrist for 9 og 10 årslag og om vi tar med lagene som vi allerede har meldt på i disse klassene vil Aksla stille med 28 lag i seriespill neste sesong. I tillegg vil våre 7 og 8 åringer delta på  minihåndball. Om vi tar med forventet oppstartskull til høsten vil vi nærme oss 300 aktive håndballspillere i klubben.  

Det gror godt i klubben og vi er glade for alle som bidrar til å få til dette. Spillere, foreldre, tillitsvalgte og resten av klubben skal være stolte av det vi har fått til så langt! Nå gleder vi oss til ny sesong til høsten, forhåpentlig uten korona, med barn på bana og publikum på tribuna.