Aksla har søkt på alle tre krisepakkene for 2020 og fått innvilget totalt ca. 450.000,- i kompensasjon. Dette er til dekning av tapte inntekter vi har fått gjennom året. Det er cuper, arrangement, utleie osv. Man får ikke kompensert hele beløpet man har tapt, men vi er svært glade for at vi har fått så stor støtte som vi har fått, ca. 70%.

Det er varslet at støtteordningen vil bli videreført nå i 2021.