Alexander Hopland (midten) ved Kiwi Hatlane var svært fornøyd med både turneringen og handelen i helgen:)

Her flankert av Sindre Johannessen og Johnny Vattøy